Bài viết về chủ đề "nghỉ hưu trước tuổi và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ 20 năm"

NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN ĐỂ ĐỦ 20 NĂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ hưu trước tuổi và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ 20 năm
Có được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu?

Có được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu?

Câu hỏi: Tôi tham gia công tác ở ủy ban nhân dân xã từ năm 1997. Nhưng đến năm 2006 tôi mới được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đến tháng 02/2016 tôi đủ tuổi về nghỉ hưu. Tôi xin hỏi tôi có được đóng tiếp theo quy định của luật bảo hiểm xã hội để tôi được hưởng chế độ hưu khi tuổi nghỉ không.Nếu đóng thì đóng như thế nào.

Chi tiết >>