Bài viết về chủ đề "nghỉ hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2014"

NGHỈ HƯU THEO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2014
Nghỉ hưu trước 1/1/2018 được hưởng chế độ gì theo Luật BHXH 2014

Nghỉ hưu trước 1/1/2018 được hưởng chế độ gì theo Luật BHXH 2014

Thưa luật sư, mẹ tôi sinh tháng 11/1961 hiện đang công tác tại công ty cây xanh được 27 năm. bây giờ mẹ tôi muốn về hưu năm 2015 thì được hưởng chế độ như thế nào? Nếu để đến năm 2016 mới về hưu thì có ảnh hưởng gì không ạ?

Chi tiết >>