Nghỉ hưu năm 2015 hay nghỉ hưu muộn đến năm 2018 lợi hơn?
|

Nghỉ hưu năm 2015 hay nghỉ hưu muộn đến năm 2018 lợi hơn?

Chào luật sư, cho tôi hỏi tôi sinh 4/1/1965 hiện nay tôi được 29 năm công tác 3 năm nghĩa vụ quân sự vậy là 32 năm tôi làm công nhân bảo vệ cao su theo quy định của nhà nước được nghĩ hưu ở tuổi 50 nhưng năm 2015 tôi sẽ nghĩ hưu.Nếu tôi nghỉ năm 2015 tôi sẽ được bao nhiêu lương vào đến năm 2018 tôi nghỉ muộn hơn tôi có quyền lợi gì không? hiện nay mức lương cơ bản hệ số 3.09 mức lương này đã 20 năm nay.

Chi tiết
Cán bộ chờ nghỉ hưu được những khoản phụ cấp nào?
|

Cán bộ chờ nghỉ hưu được những khoản phụ cấp nào?

Theo quy định của Luật Cán bộ công chức thì Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Luật sư tư vấn về cán bộ.

Chi tiết
Điều kiện và mức hưởng lương hưu của sĩ quan quân đội
|

Điều kiện và mức hưởng lương hưu của sĩ quan quân đội

Chế độ hưu trí là chế độ nhà nước dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội khi họ đủ độ tuổi về hưu và đủ số năm đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật bảo hiểm. Chế độ này đảm bảo cho người tham gia được hưởng một khoàn tiền khi mình hết độ tuổi và khả năng lao động.

Chi tiết
Chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo tinh giản biên chế
|

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo tinh giản biên chế

Xin hỏi về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/CP: Tôi sinh 16-12-1963, ngày tham gia giảng dạy Tiểu học từ tháng 10/1982, tham gia đóng BHXH 32 năm 10 tháng. Vậy Xin Luật sư tư vấn giúp tôi muốn về hưu trước tuổi vào năm 2015 thì được hưởng những chế độ nào.

Chi tiết
Đủ 20 năm đóng bảo hiểm nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu
|

Đủ 20 năm đóng bảo hiểm nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu

Chế độ hưu trí là gì? Luật bảo hiểm xã hội hiện hành quy định như thế nào về điều kiện hưởng chế độ hưu trí? Mức hưởng chế độ hưu trí được tính ra sao? Người lao động đã tham gia được 20 năm bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì xử lý như thế nào?

Chi tiết
Thủ tục về hưu trước tuổi như thế nào
|

Thủ tục về hưu trước tuổi như thế nào

Luật bảo hiểm xã hội hiện hành quy định như thế nào về chế độ hưu trí? Người lao động muốn hưởng chế độ hưu trí thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Mức hưởng, thời điểm hưởng hưu trí được quy định ra sao? Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội muốn về hưu trước tuổi thì cần làm thủ tục gì?

Chi tiết
Gọi ngay