Thời gian nghỉ thai chết lưu
|

Thời gian nghỉ thai chết lưu

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư, Tôi là cán bộ công chức tại Uỷ ban nhân dân xã, thời gian qua tôi có bị xảy ra tình trạng lưu thai ở tuần thứ 12. Theo tôi được biết thì nếu bị lưu thai ở tháng thứ 3 thì tôi được hưởng chế độ là nghỉ 20 ngày.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí