Tư vấn về ngày nghỉ hằng tuần
|

Tư vấn về ngày nghỉ hằng tuần

Ngày nghỉ hàng tuần của công ty em là vào ngày chủ nhật. Mặt khác, công ty muốn bố trí cho CBNV nghỉ thêm 2 thứ bảy trong tháng (nếu tháng có 4 thứ 7), nghỉ 3 thứ 7 trong tháng (nếu tháng có 5 thứ 7) được tính là ngày nghỉ hàng tuần nhưng không quy định rõ vào thứ 7 nào trong tháng. Nếu theo luật quy định thì nội quy công ty phải ghi rõ được nghỉ vào thứ 7 cố định nào trong tháng.

Chi tiết
Công ty có được thay đổi ngày nghỉ hàng tuần hay không?
|

Công ty có được thay đổi ngày nghỉ hàng tuần hay không?

Để cân bằng thời gian lao động và thời gian giành cho sinh hoạt gia đình, vui chơi giải trí của người lao động, luật Lao động quy định cụ thể về thời gian nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng của người lao động khi tham gia vào quan hệ lao động. Bên cạnh đó, các vấn đề về tiền công, tiền lương làm việc trong những ngày này cũng được cụ thể hóa bằng những quy định hết sức chặt chẽ. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần có được nghỉ bù không?
|

Đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần có được nghỉ bù không?

Pháp luật lao động hiện hành quy định về ngày nghỉ hằng tuần như thế nào? Trong trường hợp công ty bố trí ngày nghỉ hằng tuần không đúng với nội quy lao động thì người lao động có phải tuân thủ không? Người lao động cần phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

Chi tiết
Thời giờ lao động, nghỉ ngơi của NLĐ theo BLLĐ
|

Thời giờ lao động, nghỉ ngơi của NLĐ theo BLLĐ

Tôi ký hợp đồng theo nghị định 68 là bảo vệ cho chi cục thi hành án dân sự quận, cơ quan chỉ sử dụng 02 người bảo vệ thay nhau trực, như vậy tôi trực 7 ngày hoặc đêm/tuần. Tức 1 ca 12 tiếng. Lưu ý tôi k được nghỉ một ngày nào trong tuần, LS cho tôi hỏi tôi làm như vậy thì có được tính thêm tiền ngoài giờ k. Cơ quan làm vậy mà k tính tiền ngoài giờ thì có vi phạm luật lao động không, xin luật sư tư vấn sớm?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí