Bài viết về chủ đề "nghị định xử phạt vi phạm hành chính về báo chí xuất bản"

NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BÁO CHÍ XUẤT BẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định xử phạt vi phạm hành chính về báo chí xuất bản
Nghị định số 02/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản

Nghị định số 02/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản

Nghị định số 02/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Chi tiết >>