Bài viết về chủ đề "nghị định về xác định thiệt hại đối với môi trường"

NGHỊ ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định về xác định thiệt hại đối với môi trường
Nghị định số 117/2009/NĐ-CP về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường

Nghị định số 117/2009/NĐ-CP về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường

Nghị định số 117/2009/NĐ-CP về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường bao gồm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả...

Chi tiết >>

Nghị định số 113/2010/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

Nghị định số 113/2010/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

Nghị định số 113/2010/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường bao gồm: thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường, tính toán thiệt hại đối với môi trường và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường

Chi tiết >>