Bài viết về chủ đề "nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt "

NGHỊ ĐỊNH VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt

 • Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt

  Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt.

  • 30/01/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt - Quy định về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm: mở và sử dụng tài khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; dịch vụ trung gian thanh toán; tổ chức, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán.

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169