Bài viết về chủ đề "nghị định về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo"

NGHỊ ĐỊNH VỀ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Chi tiết >>