Bài viết về chủ đề "nghị định về khoáng sản "

NGHỊ ĐỊNH VỀ KHOÁNG SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định về khoáng sản

 • Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

  • 19/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối với vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thì Trường hợp hành vi xảy ra trước ngày văn bản áp dụng có hiệu lực, nhưng sau khi văn bản có hiệu lực mới phát hiện thì phải áp dụng theo văn bản mới hay cũ? chi tiết như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn