Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
|

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Đối với vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thì Trường hợp hành vi xảy ra trước ngày văn bản áp dụng có hiệu lực, nhưng sau khi văn bản có hiệu lực mới phát hiện thì phải áp dụng theo văn bản mới hay cũ? chi tiết như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900.6169