Bài viết về chủ đề "nghị định số 45/2011/NĐ-CP"

NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2011/NĐ-CP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định số 45/2011/NĐ-CP
Nghị định số 45/2011/NĐ-CP Quy định về lệ phí trước bạ

Nghị định số 45/2011/NĐ-CP Quy định về lệ phí trước bạ

Quy định về lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, nhà đất, súng, tàu thuyền và các đối tượng khác được thể hiện tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP của chính phủ ngày 17/06/2011, như sau:

Chi tiết >>