Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa
Nghị định số 75/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá

Nghị định số 75/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá

Nghị định số 75/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá và các vấn đề khác liên quan, nội dung Nghị định như sau:

Chi tiết >>

Luật Điện ảnh số 62/2006/QH 11

Luật Điện ảnh số 62/2006/QH 11

Luật Điện ảnh số 62/2006/QH 11 - Quy định về tổ chức và hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh.

Chi tiết >>