Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn về hoạt động thanh tra tài chính"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn về hoạt động thanh tra tài chính
Nghị định số 82/2012/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Nghị định số 82/2012/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Nghị định số 82/2012/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính bao gồm quy định tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Tài chính; thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Chi tiết >>