Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn thi hành luật xây dựng"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn thi hành luật xây dựng
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình...

Chi tiết >>

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP Về cấp giấy phép xây dựng

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP Về cấp giấy phép xây dựng

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; giám sát thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng; quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng

Chi tiết >>