Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp "

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp

 • Nghị định số 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ

  Nghị định số 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ.

  • 11/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định này quy định về hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ của các công ty cổ phần thành lập và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức chào bán), cụ thể:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn