Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật thủy sản "

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật thủy sản

 • Luật Thủy sản số 17/2003/QH11

  Luật Thủy sản số 17/2003/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 - Áp dụng đối với hoạt động thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên đất liền, hải đảo, vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×