Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế "

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế

 • Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12

  Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.

  • 08/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11.

  • 08/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Để góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và động viên một phần thu nhập vào ngân sách nhà nước; bảo đảm sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập,... Luật này quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Nghị định 85/2007/NĐ-CP (Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế)

  Nghị định 85/2007/NĐ-CP (Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế).

  • 25/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; phí, lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

  Chi tiết
 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

  • 24/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×