Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật hôn nhân gia đình"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật hôn nhân gia đình
Nghị định 70/2001/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Hôn nhân gia đình năm 2000

Nghị định 70/2001/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Hôn nhân gia đình năm 2000

Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2001/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Nghị định có hiệu lực từ ngày 18/10/2001.

Chi tiết >>