Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật điện lực "

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT ĐIỆN LỰC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật điện lực

 • Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13

  Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13.

  • 19/07/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực như sau:

  Chi tiết
 • Luật Điện lực số 28/2004/QH 11

  Luật Điện lực số 28/2004/QH 11.

  • 19/07/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Điện lực số 28/2004/QH 11 - quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện...

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169