Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật điện lực "

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT ĐIỆN LỰC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật điện lực

 • Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13

  Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực như sau:

  Chi tiết
 • Luật Điện lực số 28/2004/QH 11

  Luật Điện lực số 28/2004/QH 11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Điện lực số 28/2004/QH 11 - quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện...

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169