Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật công chứng"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT CÔNG CHỨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật công chứng
Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP

Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP

Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng, nôi dung Thông tư như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, nội dung Nghị định cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Công chứng số 82/2006/QH 11

Luật Công chứng số 82/2006/QH 11

Luật Công chứng số 82/2006/QH 11 - Quy định về phạm vi công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

Chi tiết >>