Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật bưu chính "

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT BƯU CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật bưu chính

 • Luật Bưu chính số 49/2010/QH12

  Luật Bưu chính số 49/2010/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 - Quy định về hoạt động bưu chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bưu chính và quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn