Bài viết về chủ đề "nghị định ban hành giải pháp thuế"

NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH GIẢI PHÁP THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định ban hành giải pháp thuế
Nghị định số 08/2011/QH13 Ban hành một số giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nghị định số 08/2011/QH13 Ban hành một số giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp vừa và nhỏ, trừ số thuế tính trên thu nhập từ kinh doanh xổ số, kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất hàng hóa ...

Chi tiết >>