Bài viết về chủ đề "nghị định 26/2015/NĐ-CP"

NGHỊ ĐỊNH 26/2015/NĐ-CP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định 26/2015/NĐ-CP
Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Hỏi: Tôi đang làm chủ tịch hội cựu chiến binh xã đến tháng 10 năm 2016 thì đủ tuối nghỉ hưu, nhưng đến tháng 12 năm 2015 Bầu lại BCH Hội tôi sẽ nghỉ ( do còn 10 tháng công tác) thì tôi có được hưởng quyền lợi theo khoản2 điều 5 nghị đinh 26/2015/NĐ-CP không .

Chi tiết >>

Về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Hỏi: Cho tôi hỏi bác của tôi năm nay 55 tuổi làm trong cơ quan nhà nước, bác đã đóng được 21 năm BHXH. Hệ số lương hiện tại của bác là 3.48 vượt khung 12%. theo quy định mới bác được nằm trong đối tượng xin nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP. Cho tôi hỏi số tiền bác được trợ cấp bác được hưởng theo nghị định là: 3 tháng tiền lương cho 5 năm trước tuổi, 5 tháng tiền lương cho 20 mươi năm đóng BHXH, và 0.5 tháng cho năm thứ 21. Tổng số tháng được trợ cấp là 21 tháng tiền lương là

Chi tiết >>