Tư vấn về tiền lương và phạm vi điều chỉnh của nghị định 17/2015/NĐ-CP
Nguyễn Thị Hoài Thơ

Tư vấn về tiền lương và phạm vi điều chỉnh của nghị định 17/2015/NĐ-CP

Xin hỏi! em đang làm trong một xí nghiệp thuộc cơ quan nhà nước, ký hợp động lao động tại cơ quan, không có ký ở sở nội vụ mà xí nghiệp là của nhà nước do huyện quản lý, vậy khi làm việc ở xí nghiệp mức lương phải như nhế nào là đúng, và cơ quan em có được hưởng tăng lương 8% không? khi họp thì lãnh đạo nói do là công nhân ký hợp đồng trực tiếp với cơ quan, nên không được hưởng. Cơ quan em chuyên bên cây xanh đô thị, vệ sinh đường, lấy rác, đèn chiếu sáng.....xin hỏi có được tăng lương không?

Chi tiết
Quy định về hưởng tiền lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP
Nguyễn Văn Cảnh

Quy định về hưởng tiền lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Tôi là Trí thức trẻ tình nguyện hợp đồng làm việc tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Đề án của Tỉnh ủy. Thời gian của Đề án là 3 năm, mỗi năm ký hợp đồng 1 lần. Theo như tôi được biết Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Chi tiết
TƯ VẤN NHANH