Bài viết về chủ đề "nghị định 115/2015"

NGHỊ ĐỊNH 115/2015 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định 115/2015
Chế độ thai sản trường hợp công ty đóng thiếu tiền bảo hiểm.

Chế độ thai sản trường hợp công ty đóng thiếu tiền bảo hiểm.

Em bắt đầu làm việc tại công ty từ tháng 8/2014 nhưng đến tháng 4/2015 công ty mới duyệt đóng BHXH cho em với mức lương thấp nhất là 3.317.000đ nhưng sau đó em đã không đồng ý và xin công ty đóng đúng với mức lương của em là 6.000.000đ.

Chi tiết >>