Bài viết về chủ đề "nghị định 11/2010/NĐ-CP"

NGHỊ ĐỊNH 11/2010/NĐ-CP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định 11/2010/NĐ-CP
Thủ tục hành chính về thỏa thuận thi công công trình đường bộ

Thủ tục hành chính về thỏa thuận thi công công trình đường bộ

Trình tự, thủ tục thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý đường bộ quản lý được tiến hành như sau:

Chi tiết >>