Bài viết về chủ đề "nghị định 104/2006 về sở hữu trí tuệ "

NGHỊ ĐỊNH 104/2006 VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định 104/2006 về sở hữu trí tuệ

 • Nghị định 104/2006 hướng dẫn một số điều của Luật sở hữu trí tụê về giống cây trồng

  Nghị định 104/2006 hướng dẫn một số điều của Luật sở hữu trí tụê về giống cây trồng.

  • 06/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định số 104/2006/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, bao gồm: trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng; trình tự thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng; quyền và nghĩa vụ của chủ bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng; chuyển giao, chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn