Bài viết về chủ đề "nghỉ bù cho ngày lễ làm việc"

NGHỈ BÙ CHO NGÀY LỄ LÀM VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ bù cho ngày lễ làm việc
Thắc mắc về làm thêm giờ ngày lễ, tết, ngày nghỉ và chế độ nghỉ bù

Thắc mắc về làm thêm giờ ngày lễ, tết, ngày nghỉ và chế độ nghỉ bù

Thay vì trả lương làm thêm giờ cho người lao động thì người sử dụng lao động đã bố trí cho bạn nghỉ bù cho số thời gian không được nghỉ.

Chi tiết >>