Bài viết về chủ đề "ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương"

NGÀY NGHỈ LỄ ĐƯỢC HƯỞNG NGUYÊN LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương
Mức tiền lương được hưởng khi làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết

Mức tiền lương được hưởng khi làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết

Vì lý do sản xuất nên công ty e cho CBCNV đi làm ngày lễ 2/9 vừa làm ca ngày (từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối) vừa làm ca đêm (từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng). Vậy cho e hỏi là tính tiền lương như thế nào ạ? Tăng ca ban đêm vào ngày lễ thì tính trả bao nhiêu phần trăm ạ?

Chi tiết >>