Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính phép năm
|

Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính phép năm

Mỗi năm khi làm việc người lao động sẽ có những ngày nghỉ phép mà vẫn được hưởng lương đầy đủ. Cách tính số ngày nghỉ hằng năm của mỗi người lao động khác nhau như thế nào? Không làm đủ 12 tháng trong năm thì có được hưởng ngày phép năm đầy đủ không?

Chi tiết
Quy định về ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của luật?
|

Quy định về ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của luật?

Ngày nghỉ phép năm là ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động, pháp luật lao động hiện hành không có quy định cụ thể về thời điểm người lao động được nghỉ hàng năm mà do người lao động và công ty thỏa thuận. Tuy nhiên, nhiều trường hợp hai bên không thỏa thuận được dẫn đến vấn đề tranh chấp hoặc người lao động không được hưởng quyền lợi về ngày nghỉ hàng năm.

Chi tiết
Ngày nghỉ hằng năm có bao gồm ngày nghỉ lễ, tết hay không?
|

Ngày nghỉ hằng năm có bao gồm ngày nghỉ lễ, tết hay không?

Pháp luật quy định như thế nào về thời giờ nghỉ ngơi của người lao động? Người lao động làm việc dưới 12 tháng thì có được tính ngày nghỉ hằng năm không? Tiền lương ngày nghỉ hằng năm được quy định như thế nào? Trường hợp người lao động không nghỉ hết thì có được bảo lưu ngày nghỉ hằng năm không?

Chi tiết
Cơ quan tổ chức đi du lịch thì có trừ vào ngày nghỉ hằng năm không?
|

Cơ quan tổ chức đi du lịch thì có trừ vào ngày nghỉ hằng năm không?

Xin chào, tôi đang công tác tại UBND phường, cho tôi hỏi trường hợp cơ quan tôi tổ chức đi tham quan, du lịch cho CBCC và nhân viên của phường, vậy những ngày tổ chức tham quan du lịch đó có được tính trừ vào ngày phép năm của những người tham gia chuyến đi đó không, căn cứ quy định nào của pháp luật quy định về điều đó. Xin được tư vấn, xin cảm ơn!

Chi tiết
Tư vấn miễn phí