Bài viết về chủ đề "ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề "

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề

 • Ngành nghề nào kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề?

  Ngành nghề nào kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề?.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề được hướng dẫn về quy định và điều kiện đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết