Tư vấn xác định mã ngành nghề kinh doanh?
|

Tư vấn xác định mã ngành nghề kinh doanh?

Tư vấn trường hợp 1 công ty nhận dữ liệu từ phía khách hàng (hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán...) và xử lý tại công ty. Sau khi phát hiện ra lỗi, công ty sẽ liên lạc trực tiếp với khách hàng, thỏa thuận trực tiếp với bên đối tác của khách hàng, yêu cầu họ tính toán lại hoặc hoàn trả lại số tiền đã chuyển thừa.Như vậy, ngành nghề của công ty thuộc Mã ngành 6311 - Xử lý dữ liệu hay ngành 6920 - Hoạt động liên quan đến kiểm toán?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí