Bài viết về chủ đề "ngành đặc biệt độc hại"

NGÀNH ĐẶC BIỆT ĐỘC HẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ngành đặc biệt độc hại
Tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc trong ngành đặc biệt độc hại

Tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc trong ngành đặc biệt độc hại

Mẹ tôi sinh năm 1972 và làm trong môi trường độc hại đặc biệt và 23 năm công tác nếu mẹ tôi về hưu 2015 thì được bao nhiêu % lương cơ bản và năm 2016 là bao nhiêu.lương cơ bản là 4 triệu.sang năm 2016 thì diện nào được tăng 12,4% lương.

Chi tiết >>