Bài viết về chủ đề "ngân phiếu giả "

NGÂN PHIẾU GIẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ngân phiếu giả

 • Tư vấn về tội lưu hành tiền giả

  Tư vấn về tội lưu hành tiền giả.

  • 28/02/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tôi mua và sử dụng tiền Nhân dân tệ giả tương đương 10 triệu đồng thì có bị coi là phạm tội lưu hành tiền giả không? Số lượng tiền giả đến bao nhiêu thì bị xử lý hình sự? Tôi xin cảm ơn!

  Chi tiết