Bài viết về chủ đề "ngạch và chức danh công chức"

NGẠCH VÀ CHỨC DANH CÔNG CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ngạch và chức danh công chức
Thời gian hợp đồng có được tính nâng bậc lương khi là công chức không?

Thời gian hợp đồng có được tính nâng bậc lương khi là công chức không?

Xin trả lời giúp em trường hợp của em như sau: Em là thạc sĩ, được UBND huyện nhận vào làm việc và ký hợp đồng theo năm bắt đầu từ tháng 1/2013.

Chi tiết >>