Bài viết về chủ đề "ngạch cán sự"

NGẠCH CÁN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ngạch cán sự
Tiền lương tăng thêm đối với người lao động có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Tiền lương tăng thêm đối với người lao động có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Luật sư tư vấn miễn phí về trường hợp sau: Tôi làm ở một công ty nhà nước, được xếp lương theo ngạch cán sự theo thang bảng lương 205/2004NĐ-CP. hiện tôi đang hưởng mức lương là 1.80, vậy tôi có được tăng lương theo nghị định 17/2015NĐ-CP không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>