Bài viết về chủ đề "nên nghỉ hưu năm 2015 hay 2016"

NÊN NGHỈ HƯU NĂM 2015 HAY 2016 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nên nghỉ hưu năm 2015 hay 2016
Tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc trong ngành đặc biệt độc hại

Tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc trong ngành đặc biệt độc hại

Mẹ tôi sinh năm 1972 và làm trong môi trường độc hại đặc biệt và 23 năm công tác nếu mẹ tôi về hưu 2015 thì được bao nhiêu % lương cơ bản và năm 2016 là bao nhiêu.lương cơ bản là 4 triệu.sang năm 2016 thì diện nào được tăng 12,4% lương.

Chi tiết >>