Bài viết về chủ đề "nặng nhọc"

NẶNG NHỌC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nặng nhọc
Một số vấn đề về công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Một số vấn đề về công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Luật sư tư vấn về vấn đề xác định công việc nặng nhọc độc hại dựa trên những yếu tố nào và người làm trong môi trường có yếu tố độc hại thì có được phụ cấp không hay chỉ được bồi dưỡng bằng hiện vật.

Chi tiết >>

Tư vấn về việc điều chỉnh chức danh công việc trong Sổ bảo hiểm

Tư vấn về việc điều chỉnh chức danh công việc trong Sổ bảo hiểm

Tôi là thợ vận hành máy khoan xoay cầu, khoan búa ép hơi, nay đã đủ điều kiện để về hưu nhưng cơ quan bảo hiểm lại cho tôi hưởng chế độ hưu trí thấp hơn với lý do trên quyết định thuyên chuyển, nâng lương của tôi chỉ ghi chung chung là thợ khoan. Mong luật sư tư vấn để tôi có thể bảo vệ quyền lợi cho mình.

Chi tiết >>

Các chế độ cho công chức, viên chức làm công việc văn thư

Các chế độ cho công chức, viên chức làm công việc văn thư

Nhờ tư vấn cho trường hợp công chức, viên chức làm công việc văn thư có được hưởng các chế độ làm việc nặng nhọc, độc hại hay không? Tôi hiện nay làm trong trung tâm văn hóa cấp huyện, là tuyên truyền viên, thủ quỹ, văn thư. Nhưng nhiều năm qua tôi không được hưởng phụ cấp hay trợ cấp từ công tác văn thư, chỉ được phụ cấp 0,1 cho công tác thủ quỹ. Xin luật sư cho biết trường hợp này tôi có được hưởng thêm quyền lợi gì không và được quy định tại văn bản luật nào? Xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết >>

Các chế độ được hưởng khi làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại

Các chế độ được hưởng khi làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại

Luật sư tư vấn về trường hợp người sử dụng lao động không chi trả khoản bồi thường bằng hiện vật cho người lao động khi làm công việc nặng nhọc, độc hại. Nội dung hỏi và trả lời như sau:

Chi tiết >>