Bài viết về chủ đề "nâng lương trước thời hạn"

NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nâng lương trước thời hạn
Có bằng Thạc sỹ có được nâng lương trước thời hạn không?

Có bằng Thạc sỹ có được nâng lương trước thời hạn không?

Tư vấn trường hợp nâng lương trước thời hạn cho người lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước có bằng Thạc sỹ. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Có được xét nâng lương trước thời hạn hai lần liên tiếp hay không?

Có được xét nâng lương trước thời hạn hai lần liên tiếp hay không?

Luật sư tư vấn về trường hợp xét nâng lương trước thời hạn đối với viên chức, điều kiện và số lần xét nâng ngạch. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Nghỉ không lương 10 ngày/ tháng có được xét để nâng lương trước thời hạn hay không?

Nghỉ không lương 10 ngày/ tháng có được xét để nâng lương trước thời hạn hay không?

Luật sư tư vấn về việc viên chức nghỉ không lương 10 ngày/ tháng có được xét để nâng lương trước thời hạn. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Chế độ nâng lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên chức

Chế độ nâng lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên chức

Luật sư tư vấn về chế độ nâng lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Nâng lương và nghỉ hưu trước tuổi.

Nâng lương và nghỉ hưu trước tuổi.

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 1: Hỏi về nâng lương trước thời hạn khi nghỉ hưu Thưa Luật sư tôi sinh năm 1961, đang công tác tại cơ quan công lập, đã đóng BHXH được 23 năm.Lương tôi còn khoản 11 tháng nữa mới đến vượt khung, vừa qua tôi nhận được Quyết định Thông báo xét nghỉ hưu theo Nghị định 108 hưu trước tuổi do dôi dư cơ quan không bố trí được việc làm.

Chi tiết >>

Nghỉ hưu theo Nghị định 108 có được nâng lương trước thời hạn

Nghỉ hưu theo Nghị định 108 có được nâng lương trước thời hạn

Luật sư tư vấn về trường hợp nâng lương trước thời hạn với đối tượng nghỉ hưu theo nghị định 108 và giái quyết tranh chấp liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Chi tiết >>

Chê độ nâng lương với viên chức nghỉ hưu trước thời hạn

Chê độ nâng lương với viên chức nghỉ hưu trước thời hạn

Tôi là giáo viên tiểu học, nghỉ hưu theo Nghị định 108, Ngày nghỉ 01/9/2016. Tôi hưởng lương bậc 9/10, hệ số 4,58, hưởng từ ngày 01/10/2013. Theo quy định ngày 01/10/2016 tôi được nâng lương thường xuyên. Nhưng do tôi nghỉ hưu 108 do có 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ, do đó tôi bị kéo dài 06 tháng, thời gian nâng lương của tôi rơi vào ngày 01/4/2017. Tôi biết giáo viên nghỉ hưu được nâng lương trước thời hạn 12 tháng khi chưa hưởng bậc lương cuối cùng.

Chi tiết >>

Quy định của pháp luật về nâng lương trước thời hạn

Quy định của pháp luật về nâng lương trước thời hạn

Hiện em đang là viên chức trong một cơ quan nhà nước. Ngày 1/4/2013 em có quyết định nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (từ bậc 3 hệ số lương 3,00 ngạch nghiên cứu viên lên bậc 4 hệ số lương 3,33 ngạch nghiên cứu viên chính thức).

Chi tiết >>

Điều kiện về nâng lương trước thời hạn theo thông tư 08/2013/TT-BNV?

Điều kiện về nâng lương trước thời hạn theo thông tư 08/2013/TT-BNV?

Tôi đã đọc Thông tư 08/2013/TT-BNV nhưng còn chưa rõ một số điểm sau, nhờ luật sư tư vấn giúp tôi: Theo Thông tư 082013: "Điều kiện và chế độ được hưởng:

Chi tiết >>

Nâng lương trước thời hạn đối với cán sự công tác tại UBND xã

Nâng lương trước thời hạn đối với cán sự công tác tại UBND xã

Luật sư tư vấn về trường hợp có được nâng lương trước thời hạn khi tới 1/10/2015 sẽ được nâng lương nhưng không nằm trong danh sách được nâng lương theo báo cáo năm 2015. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1