Bài viết về chủ đề "nâng lương trước thời hạn"

NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nâng lương trước thời hạn
Giáo viên đạt thành tích như thế nào để được nâng lương trước thời hạn?

Giáo viên đạt thành tích như thế nào để được nâng lương trước thời hạn?

Thưa Luật sư, em sinh năm 1984, giáo viên dạy Tin học tại một trường cấp 2 công lập. Em đang hưởng lương bậc 3, hệ số 3.00 từ tháng 1/2017, giáo viên THCS chính hạng 2. Ở trường em có tất cả 22 CBGV. Tháng 10 (năm 2019) vừa qua, em làm đơn tăng lương trước thời hạn, và được hội đồng xét nâng lương của nhà trường xếp thứ 2 về thành tích, công bố trước hội đồng nhà trường.

Chi tiết >>

Điều kiện và cách tính để nâng lương trước thời hạn

Điều kiện và cách tính để nâng lương trước thời hạn

Luật sư tư vấn về các điều kiện để được xem xét tăng lương trước thời hạn và các quy định pháp luật liên quan như sau: Kính chào luật Minh Gia. Ngày 5-10-2016 tôi được nâng lương thường kỳ. Ngày 3-10-2016 tôi được bộ trưởng bộ giáo dục tặng bằng khen (Theo quyết định ngày kí. Còn đầu năm 2017 tôi mới nhận được).

Chi tiết >>

Xét thời điểm nâng bậc lương thường xuyên như thế nào?

Xét thời điểm nâng bậc lương thường xuyên như thế nào?

Luật sư tư vấn trường hợp tính thời điểm nâng bậc lương thương xuyên cho công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

Chi tiết >>

Tư vấn vấn đề nâng lương trước hạn cho ngạch chuyên viên

Tư vấn vấn đề nâng lương trước hạn cho ngạch chuyên viên

Luật sư tư vấn: thời điểm 31/12/2017 tôi được cơ quan đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và được xét nâng lương trước thời hạn là lần đầu tiên là trước 12 tháng theo quy chế cơ quan (thời hạn nâng bậc lương thường xuyên của tôi đúng vào ngày 01/7/2018 nâng lên bậc 4 là 3,33 - ngạch chuyên viên).

Chi tiết >>

Có bằng Thạc sỹ có được nâng lương trước thời hạn không?

Có bằng Thạc sỹ có được nâng lương trước thời hạn không?

Tư vấn trường hợp nâng lương trước thời hạn cho người lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước có bằng Thạc sỹ. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Có được xét nâng lương trước thời hạn hai lần liên tiếp hay không?

Có được xét nâng lương trước thời hạn hai lần liên tiếp hay không?

Luật sư tư vấn về trường hợp xét nâng lương trước thời hạn đối với viên chức, điều kiện và số lần xét nâng ngạch. Nội dung tư vấn như sau: Em có 1 câu hỏi nhờ luật sư tư vấn:em dạy được 19 năm, trong đó có 11 lần đạt dh CSTĐ cơ sở, và 7 lần đạt LĐTT nhưng trường cũ của em chỉ xét em được nâng lương trước hạn vào năm 2007. Sau đó thì luân phiên các gv khác-cho dù thành tích em nhiều hơn gv khác.

Chi tiết >>

Nghỉ không lương 10 ngày/ tháng có được xét để nâng lương trước thời hạn hay không?

Nghỉ không lương 10 ngày/ tháng có được xét để nâng lương trước thời hạn hay không?

Luật sư tư vấn về việc viên chức nghỉ không lương 10 ngày/ tháng có được xét để nâng lương trước thời hạn. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Chế độ nâng lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên chức

Chế độ nâng lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên chức

Luật sư tư vấn về chế độ nâng lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Nâng lương và nghỉ hưu trước tuổi.

Nâng lương và nghỉ hưu trước tuổi.

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 1: Hỏi về nâng lương trước thời hạn khi nghỉ hưu Thưa Luật sư tôi sinh năm 1961, đang công tác tại cơ quan công lập, đã đóng BHXH được 23 năm.Lương tôi còn khoản 11 tháng nữa mới đến vượt khung, vừa qua tôi nhận được Quyết định Thông báo xét nghỉ hưu theo Nghị định 108 hưu trước tuổi do dôi dư cơ quan không bố trí được việc làm.

Chi tiết >>

Nghỉ hưu theo Nghị định 108 có được nâng lương trước thời hạn

Nghỉ hưu theo Nghị định 108 có được nâng lương trước thời hạn

Luật sư tư vấn về trường hợp nâng lương trước thời hạn với đối tượng nghỉ hưu theo nghị định 108 và giái quyết tranh chấp liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Chi tiết >>

Chê độ nâng lương với viên chức nghỉ hưu trước thời hạn

Chê độ nâng lương với viên chức nghỉ hưu trước thời hạn

Tôi là giáo viên tiểu học, nghỉ hưu theo Nghị định 108, Ngày nghỉ 01/9/2016. Tôi hưởng lương bậc 9/10, hệ số 4,58, hưởng từ ngày 01/10/2013. Theo quy định ngày 01/10/2016 tôi được nâng lương thường xuyên. Nhưng do tôi nghỉ hưu 108 do có 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ, do đó tôi bị kéo dài 06 tháng, thời gian nâng lương của tôi rơi vào ngày 01/4/2017. Tôi biết giáo viên nghỉ hưu được nâng lương trước thời hạn 12 tháng khi chưa hưởng bậc lương cuối cùng.

Chi tiết >>

Quy định của pháp luật về nâng lương trước thời hạn

Quy định của pháp luật về nâng lương trước thời hạn

Hiện em đang là viên chức trong một cơ quan nhà nước. Ngày 1/4/2013 em có quyết định nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (từ bậc 3 hệ số lương 3,00 ngạch nghiên cứu viên lên bậc 4 hệ số lương 3,33 ngạch nghiên cứu viên chính thức).

Chi tiết >>

Điều kiện về nâng lương trước thời hạn theo thông tư 08/2013/TT-BNV?

Điều kiện về nâng lương trước thời hạn theo thông tư 08/2013/TT-BNV?

Tôi đã đọc Thông tư 08/2013/TT-BNV nhưng còn chưa rõ một số điểm sau, nhờ luật sư tư vấn giúp tôi: Theo Thông tư 082013: "Điều kiện và chế độ được hưởng:

Chi tiết >>

Nâng lương trước thời hạn đối với cán sự công tác tại UBND xã

Nâng lương trước thời hạn đối với cán sự công tác tại UBND xã

Luật sư tư vấn về trường hợp có được nâng lương trước thời hạn khi tới 1/10/2015 sẽ được nâng lương nhưng không nằm trong danh sách được nâng lương theo báo cáo năm 2015. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169