Điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng và vấn đề liên quan
|

Điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng và vấn đề liên quan

Tranh chấp đất đai là những tranh chấp diễn ra phổ biến trong đời sống hằng ngày. Trong đó, có những tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình và phức tạp, có thể kéo dài đến giai đoạn giám đốc thẩm. Do đó, hiểu và nắm vững các căn cứ pháp luật là điều thực sự cần thiết đối với bất kỳ giao dịch đất đai nào.

Chi tiết
Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm dân sự
|

Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm dân sự

Trách nhiệm dân sự luôn được các luật gia Việt Nam hiện nay xem là một loại trách nhiệm pháp lý – một vấn đề pháp lý quan trọng được nghiên cứu tổng quát trong môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Theo viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, trách nhiệm pháp lý được cho là việc một chủ thể phải gánh chịu những hậu quả bất lợi theo quy định của pháp luật do có hành vi vi phạm pháp luật.

Chi tiết
Gọi ngay