Tranh chấp liên quan đến hành vi xả nước thải qua lối đi chung
|

Tranh chấp liên quan đến hành vi xả nước thải qua lối đi chung

Trường hợp hàng xóm có hành vi xả nước thải đi qua lối đi chung thì giải quyết như thế nào? Một sổ bìa đỏ có được mở nhiều lối đi hay không? Các chi phí liên quan đến việc nâng cấp, xây dựng lối đi chung thì các hộ gia đình đồng chi trả ra sao? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí