Bài viết về chủ đề "nâng bậc lương trước thời hạn"

NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nâng bậc lương trước thời hạn
Chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn

Tháng 2/2012 tôi ký hợp đồng tập sự 1 năm làm giáo viên giảng dạy trình độ cao đẳng nghề. Tháng 8/2012 nhà trường mới thực hiện đóng BHXH cho tôi; Tháng 1/2014 tôi vào viên chức, hưởng lương bậc 1 hệ số 2,34. Trong hợp đồng có ghi: "Thời gian nâng lương lần sau tính từ tháng 8/2013". Vậy xin cho tôi hỏi thời điểm tính nâng lương từ 8/2013 là đúng hay sai? Nếu sai thì thời điểm nâng lương chính xác là thời gian nào?

Chi tiết >>