Chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn
|

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn

Tháng 2/2012 tôi ký hợp đồng tập sự 1 năm làm giáo viên giảng dạy trình độ cao đẳng nghề. Tháng 8/2012 nhà trường mới thực hiện đóng BHXH cho tôi; Tháng 1/2014 tôi vào viên chức, hưởng lương bậc 1 hệ số 2,34. Trong hợp đồng có ghi: "Thời gian nâng lương lần sau tính từ tháng 8/2013". Vậy xin cho tôi hỏi thời điểm tính nâng lương từ 8/2013 là đúng hay sai? Nếu sai thì thời điểm nâng lương chính xác là thời gian nào?

Chi tiết
Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên và nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức?
|

Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên và nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức?

Câu hỏi tư vấn: Tôi là giáo viên trường THPT. Từ năm 2011-2015, tôi đi làm chuyên gia giáo dục tại Angola, do Trung tâm hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài của Bộ giáo dục tổ chức. Khi đi được sự đồng ý của trường, Sở giáo dục, Bộ giáo dục và Ủy ban nhân dân Thành phố kí quyết cho đi.

Chi tiết
Kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức bị xử lý kỷ luật khiển trách?
|

Kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức bị xử lý kỷ luật khiển trách?

Tôi là viên chức giáo viên. Ngày 1/11/2014 tôi được nâng bậc lương lên bậc 2. Nhưng cuối tháng 4/2014 tôi bị kỷ luật khiển trách nên chưa được nâng bậc lương. Quyết định thời gian kỷ luật tôi từ 1/2015 đến 6/2015, đến cuối năm 2015 nhà trường mới xét xóa án kỷ luật cho tôi.

Chi tiết
Điều kiện miễn tập sự đối với viên chức?
|

Điều kiện miễn tập sự đối với viên chức?

Câu hỏi tư vấn: Tôi công tác trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước từ tháng 10/2010. Đến tháng 1/2016 cơ quan tôi cổ phần còn 75% vốn nhà nước. Khi tôi được tuyển dụng vào được xếp vào thang bảng lương cho công nhân điện 205/2004 A-1-6 nhóm 2 có 7 bậc và xếp tôi vào bậc 2/7 hệ số 1.96. Đến 1/12/2013 tôi được xét lên bậc 3/7 hệ số 2.31 thời điểm để xét lên bậc 4/7 là từ 1/12/2016.

Chi tiết
Tiêu chí nâng bậc lương thường xuyên cho giáo viên là gì?
|

Tiêu chí nâng bậc lương thường xuyên cho giáo viên là gì?

Thông thường tiêu chí đặt ra đầu tiên của người lao động khi tìm kiếm một công việc mới là khoản thu nhập có được từ công việc đó. Pháp luật luôn linh hoạt cho người sử dụng lao động và người lao động ký kết hợp đồng lao động được thỏa thuận về khoản tiền lương nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, các vấn đề về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lại phải tuân thủ theo các văn bản pháp luật riêng biệt. Vậy quy định đó như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn về cách tính thời gian nâng bậc lương khi chuyển công việc!
|

Tư vấn về cách tính thời gian nâng bậc lương khi chuyển công việc!

Tôi tốt nghiệp đại học (kỹ sư cầu đường) làm việc tại, phòng kế hoạch 1 công ty cổ phần thuộc ... (viên chức), ngày 01/4/2012 tôi được nâng bậc lương từ bậc 1/8 lên bậc 2/8 (hệ số 2.34 lên 2.65), trong quyết định nâng bậc lương nêu rõ thời gian để làm cơ sở xét nâng bậc lương lần sau được tính từ ngày 01/4/2012.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí