Bài viết về chủ đề "nạn nhân "

NẠN NHÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nạn nhân

 • Quy định về khái niệm nạn nhân của tội phạm

  Quy định về khái niệm nạn nhân của tội phạm.

  • 01/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Việc làm rõ khái niệm nạn nhân của tội phạm có ý nghĩa rất quan trọng cả trong lí luận cũng như trong thực tiễn xây dựng các biện pháp, chính sách đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169