Bài viết về chủ đề "mương"

MƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mương
Xác định danh giới giữa mương nước với mảnh đất vườn

Xác định danh giới giữa mương nước với mảnh đất vườn

Cạnh sát nhà em có mương nước mà ông hàng xóm sử dụng để lấy nước vào vườn của ông ta. Mương nước này có trước khi gia đình em tới ở. Gia đình em có trồng cây trong khu vực vườn nhà em cạnh bên mương nước đó, không có trồng lẩn khu vực mương nước. nhưng hôm qua ông hàng xóm tự tiện, tùy ý chặt bỏ hết vườn cây nhà em, mà không có nói hay hỏi gì ý kiến gia đình em.

Chi tiết >>

Xác định diện tích nhà ở với diện tích đất vườn, ao

Xác định diện tích nhà ở với diện tích đất vườn, ao

Luật sư tư vấn về trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đó có diện tích một phần là mương thì có được coi là đất ở không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>