Bài viết về chủ đề "mượn nhưng không trả"

MƯỢN NHƯNG KHÔNG TRẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mượn nhưng không trả
Có hành vi mượn tài sản nhưng không trả lại cho chủ sở hữu

Có hành vi mượn tài sản nhưng không trả lại cho chủ sở hữu

Tôi có cho một người bạn mượn chiếc điện thoại di động trị giá 4.000.000đ ! Khi mượn anh ấy nói là gọi cho một người bạn mà cho đến nay vẫn chưa trả ! Khi liên lạc được thì anh ấy nói đã cầm và có thái độ thách thức không muốn trả ! Vậy trường hợp trên tôi phải làm sao để giải quyết ??

Chi tiết >>