Bài viết về chủ đề "mượn CMND của người khác"

MƯỢN CMND CỦA NGƯỜI KHÁC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mượn CMND của người khác
Mượn chứng minh thư của người khác mua hàng trả góp?

Mượn chứng minh thư của người khác mua hàng trả góp?

Tư vấn trường hợp: Mượn chứng minh thư của bạn để đi mua hàng trả góp mà bạn không biết. Hiện nay người mua trả góp không có khả năng trả tiền tiếp thì liệu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Nội dung hỏi và tư vấn như sau:

Chi tiết >>