Bài viết về chủ đề "mức vi phạm với hành vi phá hoại đê điều"

MỨC VI PHẠM VỚI HÀNH VI PHÁ HOẠI ĐÊ ĐIỀU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức vi phạm với hành vi phá hoại đê điều
Tư vấn về vấn đề tự ý phá hoại đê điều

Tư vấn về vấn đề tự ý phá hoại đê điều

Xã tôi có tuyến đê bao ngăn lũ, triều cường hằng năm. Trong khu vực đê bao ngăn lũ đó có khoảng 50 hộ dân sinh sống chủ yếu làm vườn và nuôi cá.

Chi tiết >>