Bài viết về chủ đề "Mức trợ cấp thôi việc "

MỨC TRỢ CẤP THÔI VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Mức trợ cấp thôi việc

 • Làm việc theo hợp đồng 1 năm có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

  Làm việc theo hợp đồng 1 năm có được hưởng trợ cấp thôi việc không?.

  • 14/02/2019
  • Nguyễn Thị Nhàn

  Cho tôi hỏi luật sư về vấn đề hưởng trợ cấp thôi việc như sau: Tôi ký hợp đồng thử việc ngày 1/3/2014 đến ngày 30/4/2014 hệ số 2,34 x 85%. Từ ngày 1/5/2014 đến 30/4/2015 đơn vị ký hợp đồng 1 năm hề số 2,34 x 85% có đóng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội.

  Chi tiết
 • Tư vấn về tính mức hưởng trợ cấp thôi việc?

  Tư vấn về tính mức hưởng trợ cấp thôi việc?.

  • 14/02/2019
  • Trần Tuấn Hùng

  Nội dung tư vấn: em đang làm trợ cấp thôi việc cho nhân viên.Bắt đầu làm việc tháng 11/2010 , nhưng do công ty không đủ 10 người nên em không làm bảo hiểm thất nghiệp được. Đến tháng 1/2015 em mới làm BHTN. Hiện tại 6/2015 chị ấy nghĩ việc việc công ty.

  Chi tiết