Bài viết về chủ đề "mức trợ cấp BHXH một lần"

MỨC TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức trợ cấp BHXH một lần
Hỏi về ủy quyền lãnh bảo hiểm xã hội một lần

Hỏi về ủy quyền lãnh bảo hiểm xã hội một lần

Em có chung sống nhưng chưa đăng ký kết hôn với một người đã li hôn, Trước khi chưa ly hôn lúc khai trong tờ khai bảo hiểm xã hội, tên người thân a điền là tên của vợ anh ,nhưng bây giờ đã ly hôn và anh đang chấp hành án nên không thể lãnh bảo hiểm xã hội một lần được, anh ấy muốn uỷ quyền tôi lãnh được không?

Chi tiết >>